• Sterker, flexibeler en gelukkiger binnen 7 weken "Minds are like parachutes, they only function when open"- Frank Zappa. Alles wat ons gebeurt is een ‘script’ van eerdere gedachten, geloof, en verwachting – bewust, dan wel onbewust. Pijn, stagnatie en onvrede sporen ons aan nieuwe vragen te stellen, oude manieren te corrigeren en om doelbewust nieuwe wegen in te slaan. Lees verder  
  Deirdre Bouwman

 • Loopbaan ontwikkeling: Wie vergelijkt, verliest en wie waagt, wint. Durf te zien wat je weten moet!

  Vervulling in loopbaan & voldoening in privé…

  Wat maakt dat de één gaat als een (snel)trein, terwijl de ander zich herhaaldelijk verliest op een zijspoor?

  De één zet talenten om in actie, terwijl de ander daar weerstand aan biedt. De één zit gevangen in reactiviteit  (onbewuste patronen) terwijl de ander de kunst van pro-activiteit verstaat!

  Wat is een talent?

  Dit is een aangeboren kwaliteit die we verder ontwikkelen door het overwinnen van (vaak ingewikkelde) uitdagingen.
  Welke irritante/complexe, situatie met werk, vrienden of in de liefde blijft zich herhalen in jouw leven? Heb je ook gemerkt hoe uitdagingen oplossen zodra je de boodschap die erin ligt besloten hebt doorgrond? Uitdagingen zijn nuttig omdat ze onze aangeboren talenten polijsten en verfijnen. Zo ontwikkelen we onszelf en leren we, ongeacht onze situatie, nieuwsgierig, open, creatief en bovenal innerlijk happy te worden/blijven. 

  Wat is pro-activiteit?

  Het is bewust kiezen vanuit een waardesysteem dat in lijn is met universele principes – m.a.w. met jouw innerlijke natuur.
  De werkelijke uitdaging in het leven ligt in het overwinnen van de weerstand om onze talenten in actie om te zetten. Dit lukt wanneer we reactiviteit transformeren in pro-activiteit. Dit proces is de trein, die gaat als een speer, welke leiding geeft over je loopbaan en je privé.

  Durf te zien wat je weten moet! I.p.v. relaties te verbreken of van baan te switchen – onderzoek eerst de uitdaging waarmee het Leven jou feilloos bedient. Vaak kom je eerst jezelf tegen, voordat je het kunt zijn. Vraag om de GRATIS  Levensloopcheck en oordeel zelf! “When you compare, You lose – When we believe our thoughts, we divide reality into opposites. We think that only certain things are beautiful. But to a clear mind, everything in the world is beautiful in its own way.” –Byron Katie  

   

  css.php